Tuesday, July 22, 2008

Sagala ng mga Sikat 2008 (Mga Natanggap na Lahok)

1. Crisostomo Ibarra at Imuthis
(Fil 11 MM, Dr. B. Santos)

2. Malakas at Maganda
(Fil 11 FF, Dr. Respeto)

3. Alwina at Aguiluz
(Fil 11 BB, Dr. Respeto)

4. Marina at Dugong
(Fil 14 P, Dr. Respeto)

5. Doña Victorina at Doña Consolacion
(Fil 14 O, Mr. Coroza)

6. Dorina at Laviña
(Fil 14 W, Mr. Coroza)

7. Manananggal
(Fil 14 B, Mr. Coroza)

8. Super Inggo
(Fil 11 VV, Mr. Madula)

9. Patayin sa Sindak si Barbara
(Fil 11 PP, Mr. Madula)

10. Kimikosa at Tirso
(Fil 11 D, Mr. Salazar)

11. Kalabog en Bosyo
(Fil 11 ZZ, Mr. Salazar)

12. John en Marsha
(Fil 11 NN, Mr. Salazar)

13. Pugo at Togo
(Fil 14 K, Mr. Salazar)

14. Muro-Ami
(Fil 14 D, Mr. Salazar)

15. Pailalam ri Bolak at Sakandal ri Diwata
(Fil 14 M, Mr. Samar)

16. Lumen at Lando ng Surf
(Fil 14 S, Mr. Samar)

17. Butsiki at Punong Baboy
(Fil 14 Q, Mr. Tenorio)

18. Aladin at Flerida
(Fil 11 DD, Mr. Tenorio)

19. Asu Mangga at Baranugun
(Fil 14 G, Mr. Tenorio)

20. Pagong at Matsing
(Fil 14 AA, Mr. Tenorio)

21. Urduja at Lim-Ang
(Fil 11 QQQ, Ms. Cruz)

22. Apo-Laki at Mayari
(Fil 11 HH, Ms. Oris)

23. Sarah ang Munting Prinsesa
(Fil 14 X, Ms. Oris)

24. Julio & Ligaya
(Fil 11 AAA, Ms. Pamintuan)

25. Aishte Imasu
(Fil 14 I, Ms. Pamintuan)

26. Strange Brew
(Fil 11 PPP, Ms. Pamintuan)

27. Indirapatra at Sulayman
(Fil 11 YY, Ms. Romero)

28. Varga at Valentina
(Fil 11 KKK, Ms. Romero)

29. Aliguyon
(Fil 11 H, Mr. De Guzman)

30. Daragang Magayon at Handiong
(Fil 11 CCC, Mr. Torralba)

Magkakaroon ng oryentasyon sa ika-24 ng Hulyo, Huwebes, alas-4:30 ng hapon. Makipag-ugnay sa Kagawaran ng Filipino o sa inyong guro para sa lugar ng pulong.

Monday, July 14, 2008

Timpalak Tula 2008 (Mga Tuntunin)

Mga Patakaran sa Pagsali

 1. Nilalayon ng Patimpalak-Tula na itanghal ang pagkamalikhain at talino ng mga mag-aaral na nais makibahagi sa pagpapakahulugan sa karanasang Filipino sa pamamagitan ng pagsulat ng tula. Itinataguyod ito ng Kagawaran ng Filipino kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Kultura. Inaasahang makapag-aambag ang mga mag-aaral ng Ateneo ng mahusay na tula na magpapamalas ng kanilang makabuluhang pakikiisa sa pagtaguyod ng wika at panitikang Filipino.
 2. Kinakailangang magpasa ng isang tula ang bawat kalahok. Malayang makapipili ang sinumang lalahok ng kanyang paksa. Maaaring magpasa ng mga tulang may sukat at tugma, maaari ring may malayang taludturan.
 3. Kinakailangang sundan ng mga ipapasang lahok ang sumusunod:
  Nakasulat sa wikang Filipino
  Apat na malinis na kopya
  Nakasulat sa 8½ x 11 bond paper
  Makinilyado (typewritten o computerized)
 4. Hindi dapat maglagay ng tunay na pangalan ng kalahok sa ipapasang tula. Sa halip, kailangang isulat ang pen name at I.D. number ng manunulat sa bawat kopyang ipapasa. Sa hiwalay na entry form isusulat ang mahahalagang impormasyon hinggil sa kalahok. Ilalagay ang apat na kopya ng lahok at ang entry form sa short brown envelope na nakapangalan sa:
  LUPON NG INAMPALAN
  Patimpalak-Tula
  Kagawaran ng Filipino
 5. Maaaring magsumite ng lahok mula ika-30 ng Hulyo hanggang sa ika-5 ng Agosto 2008, bago mag-4:30 ng hapon sa Kagawaran ng Filipino.
 6. Maliban sa posibilidad na mailathala ang kanilang tula sa Heights Literary Folio, tatanggap ang mga magwawagi ng sumusunod na gantimpala:
  Unang Gantimpala – P2,000
  Ikalawang Gantimpala – P1,500
  Ikatlong Gantimpala – P1,000
 7. Kinakailangang orihinal ang ipapasang lahok, hindi pa nailalathala sa anumang publikasyon, o naisali sa iba pang patimpalak.
 8. Angkin ng Kagawaran ng Filipino ang karapatang ilathala ang mga magwawaging akda.
 9. Mananatiling pangwakas at hindi magbabago ang pasya ng inampalan.
 10. Para sa mga tanong, makipag-ugnayan kay Bb. Carlota B. Francisco sa Kagawaran ng Filipino, 426-6001 loc. 5320.

Timpalak Sanaysay 2008 (Mga Tuntunin)

Mga Patakaran sa Pagsali

 1. Nilalayon ng Patimpalak Sanaysay na itanghal ang talino ng mga mag-aaral na nais makibahagi sa pag-aaral ng kulturang Filipino sa pamamagitan ng pagsulat ng sanaysay. Itinataguyod ito ng Kagawaran ng Filipino kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Kultura. Inaasahang makapag-aambag ang mga mag-aaral ng Ateneo ng mahusay na sanaysay na magpapakita ng kanilang makabuluhang pakikiisa sa pagtaguyod ng wika, panitikan at kulturang Filipino.
 2. Para sa taong ito, gagamiting tema ng timpalak ang “Musika at Kamalayang Makabayan” (Kundiman/novelty/rock/ R&B/country/awit pambata at iba pa).
 3. Kinakailangang sundin ng mga ipapasang lahok ang sumusunod:
  Naaayon sa paksang nabanggit
  Nakasulat sa wikang Filipino
  Apat na malinis na kopya
  May 5-10 pahina ang haba
  Nakasulat sa 8½ x 11 bond paper
  Makinilyado (typewritten o computerized)
  Laktawan (double-spaced)
 4. Hindi dapat maglagay ng tunay na pangalan ng kalahok sa ipapasang sanaysay. Sa halip, kailangang isulat ang pen name at I.D. number ng manunulat sa bawat kopyang ipapasa. Sa hiwalay na entry form isusulat ang mahahalagang impormasyon hinggil sa kalahok. Ilalagay ang apat na kopya ng lahok at ang entry form sa short brown envelope na nakapangalan sa: LUPON NG INAMPALAN Patimpalak-Sanaysay Kagawaran ng Filipino.
 5. Maaaring magsumite ng lahok mula ika-30 ng Hulyo hanggang sa ika-5 ng Agosto 2008, bago mag-4:30 ng hapon sa Kagawaran ng Filipino.
 6. Maliban sa posibilidad na mailathala ang kanilang sanaysay sa Matanglawin at Heights Literary Folio, tatanggap ang mga magwawagi ng sumusunod na gantimpala:
  Unang Gantimpala – P2,000
  Ikalawang Gantimpala – P1,500
  Ikatlong Gantimpala – P1,000
 7. Kinakailangang orihinal ang ipapasang lahok, hindi pa nailalathala sa anumang publikasyon, o naisali sa iba pang patimpalak.
 8. Angkin ng Kagawaran ng Filipino ang karapatang ilathala ang mga magwawaging akda.
 9. Mananatiling pangwakas at hindi magbabago ang pasya ng inampalan.
 10. Para sa mga tanong, makipag-ugnayan kay Bb. Carlota B. Francisco sa Kagawaran ng Filipino, 426-6001 loc. 5320.

Timpalak Awit 2008 (Mga Tuntunin)

Mga Patakaran sa Pagsali
 1. Bukas ang Timpalak Awit para sa lahat ng mag-aaral (mula una hanggang ikaapat na taon) ng Ateneo de Manila Loyola Schools. Kailangang isinulat ng isa o mga kasalukuyang (presently enrolled) mag-aaral ng Ateneo de Manila Loyola Schools ang awit (lyrics and music) na isasali sa timpalak.
 2. Maaaring love song, rap, R&B, rock, country, kundiman, at iba pa ang porma o uri ng awit na ilalahok, basta’t nakasulat sa wikang Filipino.
 3. Kung hindi umaawit ang/ang mga sumulat, maaari siya/silang kumuha ng aawit na isa ring kasalukuyang mag-aaral ng Ateneo de Manila Loyola Schools.
 4. Kailangang naka-record sa isang cassette tape o CD ang lahok. Ipapasa ito kasama ang tatlong (3) kopya ng titik/lyrics ng awit at pangalan ng/ ng mga sumulat. Ilagay ito sa loob ng isang short brown envelope na may nakasulat na “Timpalak Awit 2008” sa labas.
 5. Maaaring magsumite ng lahok mula ika-30 ng Hulyo hanggang sa ika-5 ng Agosto 2008. Dalhin ang mga kahingian sa Kagawaran ng Filipino, 3rd Floor Dela Costa Building at iIagay sa kahong nakalaan para sa mga lahok.
 6. Ilalabas ng Kagawaran ang limang (5) napiling finalist sa ika-22 ng Agosto 2008 (Biyernes).
 7. Ang limang mapipiling finalist ay maglalaban-laban sa ika-28 ng Agosto 2008, araw ng “KA: Poetry Jamming Session” na siya ring magsisilbing pagtatapos ng Buwan ng Wika at Kultura 2008.
 8. Kailangang itanghal nang live ang mga awit.
 9. Magkakaroon ng parangal para sa pinakamahusay na mang-aawit/interpreter at pinakamahusay na awit.
 10. Ang pasya ng Kagawaran ng Filipino at mga hurado sa finalist at mananalo sa araw ng KA: Poetry Jamming Session ay hindi na mababago.
 11. Para sa mga tanong, makipag-ugnayan kay Bb. Carlota Francisco sa Kagawaran ng Filipino, 426-6001 loc. 5320.

Thursday, July 10, 2008

Sagala ng mga Sikat 2008 (Mga Tuntunin)

A. Paglahok

Para sa taong ito, ang mga tambalang bida at side-kick (hal. Darna at Ding, Starzan at Chitae, Marimar at Fulgoso), bida at kontrabida (hal. Labaw Donggon at Saragnayan, Madame Claudia at Amor Powers), at love teams (hal. Kenkoy at Rosing, Fido at Dida, Noah at Lyka) ang tema ng Sagala.

Photobucket

Kinakailangang magpasa ang mga kalahok ng mga sumusunod na impormasyon:
 1. Ilang talata na naglalarawan at nagpapaliwanag ng halaga ng naisip na tauhan sa kontemporanyong mambabasa at manonood na Filipino;
 2. Sketch ng disenyo ng kasuotan at arko: (a) Hindi dapat lalampas sa sampu ang sasama sa arko ng bawat sagala, bawat isa’y kailangang lumakad sa ruta gaya ng nakaugaliang sagala; (c) Nakatakda ang sukat ng arko sa 6 x 6 x 8 ft. na may apat na poste; maaaring gumamit ng ilaw at generator; maaaring bitbitin o de-gulong.
  Photobucket
 3. Listahan ng mga posibleng materyales na gagamitin;
 4. Ang plano ng presentasyon: (a) Hindi lalampas ng dalawang minuto; (b) Maaaring kumanta, tumula, sumayaw at iba pang masining na pagtatanghal.
Isusulat/Iguguhit ang lahat ng impormasyon sa maikling bond paper nang hindi Ialampas sa limang pahina, laktawan at may talasanggunian kung kinakailangan. Ilagay ang mga ito sa brown envelope at isulat dito ang klase at seksyon sa Filipino at ang pangalan ng guro. Ipapasa ito sa ika-21 ng Hulyo 2008 (Lunes) hanggang 5 n.h. sa sekretarya ng Kagawaran ng Filipino.

B. Pagsasala

Pipiliin ng Komite ang pinakamaganda at pinakamaayos na plano ng mga arko: 25 mula sa mga mag-aaral at 10 naman mula sa iba't ibang unit at opisina sa pamantasan.

Ang mga sumusunod ang pagbabatayang pamantayan ng komite:
 • 40% Ispektakulo ng Disenyo at Kasuotan
 • 30% Kabuluhan ng Tauhan sa Kulturang Filipino
 • 30% Orihinalidad ng Konsepto at Kahandaan sa Pagpaplano

Makikita sa Kagawaran ng Filipino ang mga napiling kalahok sa ika-23 ng Hulyo 2008 (Miyerkules).

C. Presentasyon ng mga Sagala

Itatanghal ng mga kalahok ang kanilang mga arko at ang mga inihandang presentasyon sa ika-22 ng Agosto 2008 (Biyernes). Magsisimula ang prusisyon nang alas-singko ng hapon sa pagitan ng Gate 3 at Gate 2.5 (carpark area) at dadaan ito sa University Road, pakanan sa Masterson Drive, papasok sa College Lane, lalabas ulit sa University Road upang pumasok sa parade loop ng Bellarmine Field area. Magaganap ang pagtatanghal sa Bellarmine Field sa harapan ng Xavier Hall.

Kikilalanin ang pinakamahusay na lahok sa sagala ayon sa sumusunod na pamantayan:
 • 25% Ispektakulo ng Disenyo ng Arko at Kasuotan
 • 25% Kabuluhan ng Tauhan sa Kulturang Filipino
 • 25% Orihinalidad ng Konsepto .
 • 25% Dalawang-minutong Pagtatanghal

Magkakamit ang pinakamahusay na arko ng P5,000 at tropeo mula sa Kagawaran ng Filipino. Makatatanggap din ng mga premyo ang mga arkong magkakamit ng natatanging pagkilala sa pagtatanghal at pagganap, atbp.

Mananatiling pangwakas at hindi magbabago ang pasya ng inampalan. Bukas ang sagala at kumpetisyon sa lahat ng mag-aaral at empleyado ng Ateneo.

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket