Monday, August 17, 2009

Pagmamakata sa Filipino, Pagmamakata at Pilosopiya

Isa itong audio recording ng panayam nina Prop. Michael M. Coroza ng Kagawaran ng Filipino at ni Prop. Jean Page-Tan ng Kagawaran ng Pilosopiya noong Agusto 12, 2009, 4:30 ng hapaon sa Leong Hall Auditorium. Tinalakay ni Prop. Coroza ang halaga ng makata sa sinaunang lipunan at ang kanyang posisyon sa isang mas kontemporanyong lipunan. Tinalakay naman ni Prop. Tan ang mga ideya nina Platon at Aristoteles tungkol sa sining partikular ang ideya ng mimesis.

I-download mula dito ang panayam nina Prop. Coroza at Prop. Tan.

No comments: