Thursday, July 15, 2010

Timpalak Awit

TIMPALAK AWIT
Buwan ng Wika at Kultura


Mga Patakaran sa Pagsali1. Bukas ang Timpalak Awit para sa lahat ng mag-aaral (mula una hanggang ikaapat na taon) ng Ateneo de Manila Loyola Schools. Kailangang isulat ng isa o mga kasalukuyang (presently enrolled) mag-aaral ng Ateneo de Manila Loyola Schools ang awit (lyrics and music) na isasali sa timpalak.

2. Maaaring love song, rap, R&B, rock, country, kundiman, at iba pa ang porma o uri ng awit na ilalahok, basta’t nakasulat sa wikang Filipino.

3. Kung hindi umaawit ang/ang mga sumulat, maaari siya/silang kumuha ng aawit na isa ring kasalukuyang mag-aaral ng Ateneo de Manila Loyola Schools.

4. Kailangang naka-record sa isang cassette tape o CD ang lahok. Ipapasa ito kasama ang tatlong (3) kopya ng titik/lyrics ng awit at pangalan ng/ng mga sumulat. Ilagay ito sa loob ng isang short brown envelope na may nakasulat na “Timpalak Awit 2010” sa labas.

5. Maaaring magsumite ng lahok mula ika-26 ng Hulyo hanggang ika-6 ng Agosto 2010. Dalhin ang mga kahingian sa Kagawaran ng Filipino, 3rd Floor Dela Costa Building at ilagay sa kahong nakalaan para sa mga lahok.

6. Ilalabas ng Kagawaran ang limang (5) napiling finalist sa ika-19 ng Agosto 2010 (Huwebes).

7. Ang limang mapipiling finalist ay maglalaban-laban sa ika-25 ng Agosto, araw ng “KA: Poetry Jamming Session” na siya ring magsisilbing pagtatapos ng Buwan ng Wika at Kultura 2010.

8. Kailangang itanghal nang live ang mga awit.

9. Magkakaroon ng parangal para sa pinakamahusay na mang-aawit/interpreter at pinakamahusay na awit.

10. Ang pasya ng Kagawaran ng Filipino at mga hurado sa finalist at mananalo sa araw ng “KA: Poetry Jamming Session” ay hindi na mababago.

11. Para sa mga tanong, makipag-ugnayan kina Bb. Carlota Francisco, Bb. Kristine Romero at Bb. Claudette Ulit sa Kagawaran ng Filipino, 426-6001 loc. 5320.

No comments: