Thursday, July 15, 2010

Timpalak Blog

TIMPALAK BLOG
Buwan ng Wika at Kultura


Mga Patakaran sa Pagsali


1. Nilalayon ng Patimpalak Blog na itanghal ang talino ng mga mag-aaral na nais makibahagi sa pag-aaral ng kulturang Filipino sa pamamagitan ng paglikha ng blog. Itinataguyod ito ng Kagawaran ng Filipino kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Kultura. Inaasahang makapag-aambag ang mga mag-aaral ng Ateneo ng mahusay na blog na magpapakita ng kanilang makabuluhang pakikiisa sa pagtaguyod ng wika, panitikan at kulturang Filipino.

2. Para sa taong ito, maaaring gawin ang anumang may kinalaman sa kahalagahan ng pagbabasa. Ilan sa mga halimbawa ng paksa ang mga sumusunod: kalagayan ng praktis ng pagbabasa ng kabataan sa kasalukuyan, ang halaga ng pagbasa sa pag-unlad ng sarili at lipunan, ang karanasan sa pagbabasa sa nagbabagong panahon, at iba pa.

3. Kinakailangang sundin ng mga lalahok ang mga sumusunod:

a. Naaayon sa paksang nabanggit
b. Nakasulat sa wikang Filipino
c. Isang (1) blog entry na may 3-5 pahina ang haba ng teksto kapag inilipat
sa Microsoft Word (laktawan)
d. Maaari itong langkapan ng musika, mga larawan, o anumang bagay na
makapagpapayaman sa nasabing blog entry

4. Magtungo sa Kagawaran ng Filipino upang sagutan ang tatlong (3) kopya ng entry form. Isulat dito ang pangalan, I.D. number, kurso at taon, gayundin ang link o address sa web ng inyong blog entry.

5. Maaaring magsumite ng lahok mula ika-26 ng Hulyo hanggang ika-6 ng Agosto, bago mag-4:30 ng hapon sa Kagawaran ng Filipino.

6. Tatanggap ang mga magwawagi ng mga sumusunod na gantimpala:

Unang Gantimpala – P 2,000
Ikalawang Gantimpala – P 1,500
Ikatlong Gantimpala – P 1,000

7. Mabibigyan ng pagkakataon ang mga magwawagi na maisama ang link ng kanilang blogsite sa matanglawin.org.

8. Siguraduhin na ang nakasulat na pangalan sa entry form ay siya ring nagsulat ng ilalahok na blog entry.

9. Mananatiling pangwakas at hindi magbabago ang pasya ng inampalan.

10. Para sa mga tanong, makipag-ugnayan kina Bb. Carlota Francisco, Bb. Kristine Romero at Bb. Claudette Ulit sa Kagawaran ng Filipino, 426-6001 loc. 5320.

No comments: